20 Eylül 2019 Cuma

TARİH ZÜMRESİNDE BU HAFTA

 Tarih Zümresinde 44 Hafta

TARİH ZÜMRESİNDE BU HAFTA 

ÖĞRETMEN İMECESİ Projesi kapsamında Tarih Zümresi olarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı TARİH Dersleri Yıllık Planlarına göre her hafta hangi derslerden hangi konuları göreceğiz bir bütün olarak ele alacak, kazanım bazlı olarak ilgili kaynaklara ulaşacağız.
Her hafta Cuma günü TARİH ZÜMRESİ MODÜLÜ nde  yer alan, takip eden haftanın bağlantısını yayınlayacağız.

12 Eylül 2019 Perşembe

Tarih öğrenmede ve öğretmede sorunlar yaşıyoruz

Tarih öğrenmede ve öğretmede sorunlar yaşıyoruz 

YÖK tarafından açıklanan 2019 TYT Sosyal Bilimler testinde net ortalamamız 20 soruda 4.6 olarak gerçekleşmiş. Testlerde ise AYT Tarih-1’de 10 sorudan 2, Tarih-2’de 11 sorudan 1,9 net ortalamasına sahibiz. Bütün derslerden başarı oranımız ortalama %20 yi geçmiyor. 10 sorudan ancak bir iki doğru ortalamasına sahibiz. Yani öğrenmekte, öğretmekte ve öğrendiklerimizi yorumlamada sorunlar yaşıyoruz. 
Çözüme katkı için ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 Projesi kapsamında tarih öğretmenleri olarak, BİRLİKTE Düşünelim, tasarlayalım, Üretelim ve Paylaşalım.

9 Eylül 2019 Pazartesi

Eğitimde Sürekli İyileşme, Gelişme, Sistematik Düşünme İhtiyacı


Eğitimde Sürekli İyileşme, Gelişme, Sistematik Düşünme İhtiyacı

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da zaman, emek israfı çok fazla, yaptıklarımızı tekrar tekrar yapıyor, birimizin oluşturduğu bir planı, materyali, etkinliği binlerce öğretmen ayrı ayrı yapmak zorunda kalıyor ya da internetten bulduğumuz materyalleri amaca uygunluğuna veya kalitesine bakmaksızın derslerimizde kullanıyoruz.

5 Eylül 2019 Perşembe

TARİH ZÜMRESİ ÇALIŞMALARI HEPSİ BİR YERDE

TARİH ZÜMRESİ ÇALIŞMALARI HEPSİ BİR YERDE

Ortaöğretim Tarih Zümresi öğretmenleri olarak hepimiz bir yerdeyiz.

Okul, ilçe, il ve ulusal bazda uygulama birlikteliği sağlamak, tarih eğitimi-öğretimi süreçlerini hep BİRLİKTE Düşünmek, Tasarlamak, Üretmek ve Paylaşmak için ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 Projesi kapsamında hazırlanan TARİH ZÜMRESİ MODÜLÜ'nü yapılandırdık. Çok eksiği var ama değerli zümre başkanlarımızın katkısı ve emeği ile sürekli gelişeceğini umuyoruz.

TARİH ZÜMRESİ MODÜLÜ için bağlantıyı takip ediniz

3 Eylül 2019 Salı

KAĞIT İSRAFINA ENGEL OLABİLİR MİYİZ?

 Kağıt israfı üzerinde düşündünüz mü?ZÜMRE KARARLARI ve YILLIK PLANLARIN DİJİTAL ORTAMLARDA KULLANIMI

Değerli arkadaşlar,
Hiç zümre karar tutanakları ve yıllık planlara harcanan kağıtların ülke ekonomisine maliyeti ve çevreye olan zararları üzerinde düşündünüz mü?

MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi "... Alınan kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dahil ilgili tüm zümre kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır" dese de .

Biz zümre olarak Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve çevreye olan zararlarını göz önüne alarak "Zümre kararları ve ünitelendirilmiş yıllık planların indirilmesi ve çıktılarının alınması yerine çevre hassasiyeti göz önüne alınarak, kaynağında dijital olarak kullanılmasının tercih edilmesine," şeklinde bir karar aldık.  Bu kararı okul, ilçe ve il zümrelerinde de ele almaya çalışacağız. 

Zümre tutanaklarının son karar kısımları imza altına alınıp saklanabilir, diğer, yıllık planlar ve zümre karar tutanakları dijital zeminlerde pekala kullanılabilir. Ne dersiniz.

NİÇİN ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 PROJESİ

NİÇİN ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 PROJESİ

Mevcut Durum ve Projenin Gerekçeleri: Dünya Endüstri 4.0 la yeni bir kırılmanın eşiğindedir. Bildiğimiz her şeyi bu yeni anlayışa göre farklı bir şekilde ele alıp yeniden yorumlamamız gerekiyor. Ülkemiz için bu gerçek anlamda bir ölüm kalım kalım meselesi. İmkânları kıt olan ülkemizde düşünmeyi, planlamayı, üretim yapabilmeyi ve ürettiklerimizi paylaşabilmeyi yeniden keşfetmemiz; eğitim sistemimizi, öğrenme-öğretme süreçlerimizi yeniden yapılandırmamız, Eğitim 4.0 ve 2023 vizyonu için yolumuzu aydınlatmamız ve her türlü israfı, hatayı, kalitesizliği yok etmemiz gerekmektedir. Bu çerçevede projenin hazırlanmasını gerekli kılan mevcut durum ve gerekçesini oluşturan sorun başlıkları şu şekilde ortaya konmuştur.

1 Eylül 2019 Pazar

ÇAĞRIŞIMSAL RESİMLERLE TARİH ÖĞRETİMİ

ÇAĞRIŞIMSAL RESİMLERLE TARİH ÖĞRETİMİ

Bir uyaranın, başka bir uyaranı hatırlatması; çağrışımsal öğrenmeyi ifade etmektedir. Tıpkı; izlediğimiz bir filmin, dinlediğimiz bir müziğin ya da baktığımız bir resmin bizi geçmişte yaşadığımız bir anıya götürmesi gibi.

Çağrışımlar özneldir. Kişiye özgüdür. Her birey beyninde geçmiş yaşantıları yoluyla kendi çağrışımlarını oluşturur. Meselâ “siyah” kelimesi. Aklımıza, en sevdiğimiz rengi, yas tutan insanları, futbol takımını, elbiseyi veya zayıf görünmeyi çağrıştırabilir. İşte bu çağrışımlar tamamen bizim geçmişteki öznel yaşantılarımızla ilgilidir. Onlara yüklediğimiz öznel anlamlarla ilişkilidir. Bu durumu eğitime uyarlayacak olursak: Öğrenci yeni gelen bilgiyi ne kadar fazla geçmiş öğrenmeleriyle ilişkilendirir, bilgiyi bulmada ne kadar fazla çağrışımlar oluşturursa öğrenmede o oranda etkili ve kalıcı olur. Biz eğitimcilerin istediği de tam olarak budur. Etkili ve kalıcı bir öğrenme.

31 Ağustos 2019 Cumartesi

2019-2020 TARİH ZÜMRESİ TOPLANTI KARARLARI (TASLAK)

ÖĞRETMEN İMECESİ -Eğitim 4.0 Projesi Kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Senebaşı Tarih Zümre Öğretmenleri Toplantısı 

ALINAN KARARLAR
  1. Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında bütün öğretim programlarının yenilenmiş olması, yeni ortaöğretim tasarımının uygulamaya konması, zümre öğretmenleri arasında işbirliği, dayanışma ve paylaşım ihtiyacının artmasına yol açmıştır. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hazırladığı ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 Projesinin “TARİH İMECESİ” adıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında pilot uygulama olarak ele alınmasına ve işbirliği, dayanışma ve paylaşımın sürekliliğini sağlamak amacıyla dijital zeminlerde birlikte çalışılmasına, 
  2. Eğitim 4.0 ‘ın planlandığı bu dönemde dijitalleşmesinin kaçınılmaz olduğu kabul edilmiş ve ortak iletişim, işbirliği, üretim ve paylaşım zemini olarak çalışmalarmızı TARİH ZÜMRESİ Modülü altında sürdürmeye ve öğretme - öğrenme süreçlerimizi ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 Projesi kapsamında yer alan,

12.1.1. MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI

12.1.1. MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI

Değerli Arkadaşlar,

Öğretmen İmecesi ile amacımız öğretmenlerimiz için rastgele ders materyalleri üretmek değildir. Niçin öğreteceğim, Ne öğreteceğim, Ne ZamanNasıl öğreteceğim, Neyle öğreteceğim, öğrettiklerimi nasıl ölçeceğim sorularına BİRLİKTE cevap bulmaktır.
Okulların açılmasıyla beraber 12. Sınıflar T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde ilk işleyeceğimiz, konu
Ders imecesi süreci, öğretmen ve öğretmen adaylarının bizzat kendilerini işe koşarak eksiklerini görebildikleri ve dersi öğrenci gözü ile araştırdıkları bir süreçtir.

29 Ağustos 2019 Perşembe

11.1.1. 1595-1700 YILLARI ARASINDAKİ SİYASİ GELİŞMELER

11.1.1. 1595-1700 YILLARI ARASINDAKİ SİYASİ GELİŞMELER

Değerli Arkadaşlar,

Öğretmen İmecesi ile amacımız öğretmenlerimiz için rastgele ders materyalleri üretmek değildir. Niçin öğreteceğim, Ne öğreteceğim, Ne ZamanNasıl öğreteceğim, Neyle öğreteceğim, öğrettiklerimi nasıl ölçeceğim sorularına BİRLİKTE cevap bulmaktır.
Okulların açılmasıyla beraber 11. Sınıflar Tarih Dersinde ilk işleyeceğimiz, konu
11.1.1. 1595-1700 YILLARI ARASINDAKİ SİYASİ  GELİŞMELER konusudur.
 konusudur